Osteopati

Om osteopati.

Osteopati är en manuell behandlingsform inom den manuella medicinen vilket syftar till att terapeuten använder sina händer som verktyg vid undersökning och behandling. Osteopater behandlar olika smärttillstånd i rörelseapparaten, kroniska som akuta, med filosofin att kroppen är en helhet, den är självläkande i sin natur med hjälp av god cirkulation samt att struktur och funktion påverkar varandra.

Vad behandlar en osteopat?

Vanliga smärttillstånd som behandlas hos en osteopat är rygg- och nacksmärta, ischias, ledvärk, huvudvärk, idrottsrelaterade skador mm, samt mer funktionella besvär relaterade till andning, menstruation, matsmältning för att nämna några. Teknikerna som används är bland annat ledmobilisering, ryggradsmanipulation, mjukdelsbehandling, BLT samt kraniell osteopati. Vilka tekniker som används anpassas efter personen och dess behov för att få ut det bästa resultatet.

Hur går en behandling till?

Besöket startar med en noggrann genomgång av sökorsaken samt personens sjukdomshistorik. Vidare görs en kroppslig undersökning med aktiva och passiva tester. Möjliga diagnoser testas ut med hjälp av ortopediska, neurologiska, systemiska och osteopatiska tester för att kunna komma fram till en diagnos att behandla efter. Vid misstanke om något allvarligare som inte lämpar sig för manuell behandling kommer personen att skickas vidare till primärvården.